EKAI Journal. IMPULSO DEL EMPLEO Y REPARTO DEL TRABAJOSuscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu

TELEGRAM:  https://t.me/EKAIJournal

 "13.      Si nuestra sociedad renuncia al derecho al trabajo podemos terminar poniendo en riesgo las bases estructurales del sistema democrático. Por supuesto, hay que ayudar a las personas sin empleo, pero este esfuerzo debería ser marginal y sólo un resultado inevitable de los fallos que puedan producirse en las políticas básicas de impulso del empleo y reparto del trabajo".


AUDIO Y TEXTO
Inversiones a nivel global: ¿como seran tras la pandemia?Moscu denuncia campaña de desinformacion de OTAN contra Rusia-ChinaVIDEO
Putin: Rusia podrá derribar misiles hipersonicos antes que EU los posea; Ataque misilistico a Europa¿Por que acepto Trump que Estados Unidos renuncie a ser el gendarme del mundo?La OTAN tambien se mete en los negocios… El secretario general de la OTAN insta al Reino Unido a revisar el papel de Huawei en su red de 5G

 "13.     Gure gizarteak lanerako eskubideari uko egiten badio, azkenean arriskuan jar ditzakegu sistema demokratikoaren egiturazko oinarriak. Jakina, lanik gabeko pertsonei lagundu behar zaie, baina ahalegin hori osagarria izan beharko litzateke. Enplegua sustatzeko eta lana banatzeko oinarrizko politiketan gerta daitezkeen akatsen emaitza saihestezina baino ez".

Inteligencia Politica
CONFLICTOS RACIALES COMO INSTRUMENTO DE MANIPULACION


"9.      Trump no es ningún héroe del pueblo, pero la idealización del sector de la oligarquía representado por el Partido Demócrata es, sencillamente, ridícula. Los neoconservadores demócratas, el clan Obama, son criminales de guerra, responsables directos de la muerte de cientos de miles –o millones- de musulmanes en una agresión tras otra. Odian a Trump –que no ha invadido ningún país- pero se llevan perfectamente bien con el clan Bush y los neocons republicanos, también obsesivos y repetidos criminales de guerra. Con esa férrea defensa del Partido Demócrata, nuestros responsables políticos y nuestros medios de comunicación están revelando de hecho su propio alineamiento y su propia dependencia de la oligarquía financiera norteamericana".

¿Distracciones de Trump o el Imperio esta en retirada?Putin defiende a Trump pero cree que EEUU vive una profunda crisisVIDEO
¿Quien gana la lucha por la inteligencia artificial?: EEUU compite contra Rusia y ChinaEl imperio se arrodilla. Dejenlo. ¡Nosotros no tenemos que hacerlo!Con los EE.UU. en declive, Rusia pretende realizar el sueño de la Gran Eurasia junto con ChinaRusia tiene motivos para temer una invasion de la OTAN

Adimen Politikoa
ARRAZA-GATAZKAK MANIPULAZIO-TRESNA GISA
 


"9.      Trump ez da heroi herrikoia, baina Alderdi Demokratak ordezkatzen duen oligarkiaren sektorearen idealizazioa barregarria da, argi eta garbi. Neokontserbadore demokratak, Obama eta bere ingurua, gerra kriminalak dira, ehundaka mila (edo milioika) musulmanen heriotzaren erantzule zuzenak. Trump gorrotatzen dute (herrialde bat ere inbaditu ez duena), baina oso ondo moldatzen dira Bush klanarekin eta errepublikar neokonekin, gerra kriminal obsesibo eta errepikatuak. Egiaz, Alderdi Demokrataren defentsa sutsu horrekin, beraien lerrokatzea eta Ipar Amerikako finantza-oligarkiarekiko menpekotasuna adierazten ari dira gure arduradun politikoak eta komunikabideak".

El Futuro del Modelo de Desarrollo Vasco
SUPERAR EL PRIVATISMO CON URGENCIA
 


"6.      Este último aspecto es esencial. Sencillamente, no es cierto que la empresa privada siempre funcione mejor que la pública. Esta ideología, claramente desconectada de la realidad, ha destruido la capacidad de los organismos públicos vascos para gestionar la política económica. Necesitamos con urgencia líderes políticos que sepan analizar la realidad con objetividad y examinar en cada caso o en cada sector el modelo de titularidad adecuado, ya sea privado, público, cooperativo o de carácter mixto".

Cómo Rusia arruino el triunfo de la OTAN: Recordemos a Occidente las lecciones del pasadoCHINA DESPERTO


Donald Trump ordena reduccion de tropas en Alemania para septiembreDonald Trump promete terminar con "la era de las guerras interminables"VIDEO
ALEMANIA SE ALEJA DE TRUMPVIDEO
Militares griegos asaltaron buque de guerra turco con armas para Libia, la guerra parece inevitable
Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna
PREMIAZKOA DA PRIBATISMOA GAINDITZEA
 "6.      
Ez da egia enpresa pribatuak publikoak baino hobeto funtzionatzen duenik kasu guztietan. Errealitatetik argi eta garbi deskonektatutako ideologia horrek suntsitu egin du euskal erakunde publikoek politika ekonomikoa kudeatzeko duten gaitasuna. Premiaz behar ditugu errealitatea objektibotasunez interpretatzen eta kasu bakoitzean edo sektore bakoitzean titulartasun eredu egokia (pribatua, publikoa, kooperatiboa edo mistoa) aztertzen jakingo duten lider politikoak".


El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
TODO EMPEZO CON NIXON
 "8.      Lo extraordinario de este proceso es que haya podido mantenerse durante casi 50 años. La explicación la encontramos en el papel clave que en nuestras economías ocupan ahora los bancos centrales y que, ante amenazas de inicio del proceso de desapalancamiento financiero, han respondido sistemáticamente con nuevas políticas de expansión monetaria y de deuda".

VIDEO
ESTAFAS DE LAS FARMACEUTICASVIDEO
¿República sovietica de 'Argenzuela'? Medida interventora del Gobierno alborota ArgentinaGeorge Soros niega que financie los disturbios en EEUU y las evidencias lo desmientenCirco judicial en Holanda: Rusia rechaza las declaraciones sobre las presuntas manipulaciones de las pruebas sobre MH17La UE pisa el acelerador contra los monopolios de Estados Unidos y el proximo objetivo es AmazonVIDEO
Comienza la cuenta atras. RUSIA MARCA EL CAMINO
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
DENA NIXON-EKIN HASI ZEN
 "8.     Prozesu honen ezohikoa ia 50 urtez iraun ahal izatea izan da. Banku zentralek gure ekonomietan betetzen duten funtsezko zereginean aurkitzen dugu horren azalpena. Izan ere, finantza-desapalankatze prozesua hasteko mehatxuen aurrean, sistematikoki erantzun dute moneta- eta zor-hedapenerako politika berriekin".


El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
LA AMENAZA DEL DESAPALANCAMIENTO
 "10.       A la inversa, por supuesto, esto nos revela también que el moderado crecimiento conseguido durante los 40 años de período neoliberal (incremento anual de la productividad cercano al 1,5%) se ha conseguido a costa de hipotecar el futuro. Porque no se trata sólo de un problema europeo. Lo vemos de forma clarísima también en Estados Unidos. Como se puede observar, la coincidencia con el período neoliberal es clara:"

Kutxabank aumenta sus compras un 20% para relanzar la economIa vascaVIDEO
Egipto entrara en Libia con todo, por tierra mar y aire, para apoyar a Haftar, si Turquia no se vaEl escandalo que hace temblar a la ciencia: datos falsos contra la hidroxicloroquinaTres topicos sobre la tecnologia que conviene revisarEl llamado de Putin a un nuevo sistema y la batalla de Bretton Woods en 1944: lecciones para el dia de la victoria
Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
DESAPALANKATZEAREN MEHATXUA
 "10.     Bestaldetik, jakina, horrek erakusten digu 40 urteko aldi neoliberalean lortutako hazkunde mugatua (produktibitatea urtean %1,5 inguru handitu da) etorkizuna hipotekatzearen kontura lortu dela. Ez delako Europako arazoa bakarrik. Argi eta garbi ikusten dugu Estatu Batuetan ere. Ikus daitekeenez, garai neoliberalarekin bat etortzea argia da."

España retirara la mayoría de sus tropas de Irak y Afganistan por orden de la OTAN y EE.UU.
El Futuro del Modelo de Desarrollo Europeo
QUE HA PASADO DESDE LOS 70
 "11.      De cualquier forma, si la baja rentabilidad de las inversiones estuviera en el origen de lo sucedido durante el período neoliberal, la otra cuestión pendiente es también acreditar las razones de esa baja rentabilidad estructural. Recordemos que hay tres hipótesis básicas al respecto:
A.     El excesivo coste del estado del bienestar
B.     La excesiva intensidad de capital
C.  El agotamiento del proceso de rentabilización de la Segunda Revolución Industrial, basada en el petróleo, el gas y la electricidad".Occidente sigue sin entender a China


Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna
 ZER GERTATU DEN 70EKO HAMARKADATIK HONA
 

"11.      Edonola ere, inbertsioen errentagarritasun txikia garai neoliberalean gertatutakoaren jatorrian balego, egiturazko errentagarritasun txiki horren arrazoiak egiaztatzea ere bada egiteke dagoen beste erronka bat. Gogora dezagun hiru oinarrizko hipotesi daudela horri buruz:
A. ongizate-estatuaren gehiegizko kostua
B. Kapital-intentsitate handiegia
C. Petrolioan, gasean eta elektrizitatean oinarritutako Bigarren Industria Iraultzaren errentagarritasun-prozesua agortzea".

El Futuro de la Socialdemocracia
Ingreso Minimo Vital.
UNA MEDIDA HUMANITARIA Y REACCIONARIA"8.      La realidad es que esa supuesta “izquierda” centrada en el "pesebrismo" no es realmente izquierda. Estas medidas, por sí solas, sólo le hacen asumir el papel de la Iglesia medieval. Un papel que no era otra cosa sino asegurar el mantenimiento del sistema a través de la “caridad cristiana”.

VIDEO
EEUU incapaz de detener a fuerzas rusas en Siria: Iraq urge a USA salir del pais antes que sea tardeREDES PEDOFILAS GLOBALISTAS
El mapa de Anonymous que involucra la red de Jeffrey Epstein con todo HollywoodELA pide la entrada del Gobierno vasco en las empresas para salvar la industriaGarzon recuerda que la nacionalizacion de empresas es una "herramienta disponible"Que hay detras de la estatizacion de una de las mayores agroexportadoras argentinasEKAI Center en RAZONES DE CUBA
TRUMP PODRIA ARRASTRAR A LOS ESTADOS UNIDOS A UNA GUERRA CIVIL


Sozialdemokraziaren Etorkizuna.
Gutxieneko Bizi Sarrera.
NEURRI HUMANITARIOA ETA ERREAKZIONARIOA"8.     Egia esan, "pesebrismoan" oinarritutako ustezko "ezker" hori ez da benetan ezkerra. Neurri horiek, berez, Erdi Aroko Elizaren zeregina baino ez dute errepikatzen. "Karitate kristauaren" bidez sistemaren jarraipena ziurtatzea besterik ez"."8.      La gran pregunta es qué es lo que puede haber inducido a un ministro de un gobierno recién constituido y con aspiración a liderar un programa “de progreso” a complicar la proyección pública del propio gobierno de forma tan radical con unas declaraciones como éstas. Recordemos que no se trata de un ministro perteneciente al Partido Socialista ni tampoco a Unidas Podemos, y que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario. Es posible que estos datos, por sí mismos, tengan algún significado. Por el momento no tenemos información fiable como para aportar interpretaciones más concretas".


1.            “Todos sabíamos que la inmigración masiva acabaría en desastre”. Lo publicó en un artículo la periodista sueca Lena Mellin, conocida colaboradora del diario socialdemócrata “Aftonbladet” y tradicionalmente entusiasta defensora de las políticas pro-inmigración.

Más aún, Lena Mellin llega a titular su artículo: “Los líderes de los partidos deberían estar avergonzados de sí mismos”.

Suscribete gratis en: EKAI Journal -en harpidetu