Sozialdemokraziaren Etorkizuna ALDERDIAREN FINANTZAKETARI BURUZ

Sozialdemokraziaren Etorkizuna

ALDERDIAREN FINANTZAKETARI BURUZ


"6. Alderdi sozialdemokratek finantzabideak eskuratzeko beren afiliatuen mende egoteari uzten diotenean, ia saihestezina da zuzendaritzatik oinarriarekiko urruntzearen ondorioa. Afiliatuak, besterik gabe, ez dira horrezkero beharrezkoak eta pixkanaka tresna huts bihurtzen dira. Alderdiaren zuzendaritzaren eta oinarriaren arteko urruntzeak, era berean, gero eta ahulago egiten du alderdi sozialdemokratek afiliatuak erakartzeko duten gaitasuna, eta, horrekin batera, afiliatuen kuotek alderdiaren jarduerak finantzatzeko duten gaitasuna. Gurpil zoro bat, epe luzera proiektu sozialdemokratarentzat suizida bihurtzen dena".