Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna LANGILEEN PARTE-HARTZEA KAPITALEAN. M.U.REN TXOSTENA

Euskal Garapen Ereduaren Etorkizuna

LANGILEEN PARTE-HARTZEA KAPITALEAN. M.U.REN TXOSTENA

"6.      Txostenaren emaitzak, beraz, argiak dirudite. Gipuzkoako datu globalak ez dira Europan nabarmentzen, ez kudeaketan ez emaitzetan parte-hartze handiagoa izateagatik, eta kapitalean parte-hartze handiagoa izateagatik baino ez dira nabarmentzen.
Baina kontuan hartzen badugu kooperatibek eta lan-sozietateek lurralde horretan duten indar handia, oso bestelako errealitatea dugu: enpresa-ehuna ez da inola ere nabarmentzen kapitalean duen parte-hartzeagatik, eta, ziurrenik, batez bestekotik nabarmen beherago dago kudeaketan eta etekinetan parte-hartzearen aldetik.
Horixe da, eta ez besterik, txosten honetatik ondorioztatzen den Gipuzkoako kapital-enpresen ehunaren argazkia. Eta, dakigunez, ez du zerikusirik gure komunikabideetako titularrekin".