Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna KOGESTIOAREN EREDUAREN ZEREGINA

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

KOGESTIOAREN EREDUAREN ZEREGINA

"5.     Adierazitako kontzeptu horiek Europako garapen-ereduan kogestio-sistemari zeregin garrantzitsua emateko oinarria izan daitezke.
Alde batetik, produkzio-jarduerarekiko eta inbertsioarekiko lotura defendatzeko helburuak berebiziko garrantzia du berez.
Bestalde, kogestio-ereduaren kontrol antioligarkikoa lehen mailako erreferentzia da Europako eta mendebaldeko ekonomiaren egiturazko funtsezko arazoetako bati aurre egiteko".