Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna FILIALAK NAZIONALIZATU

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

FILIALAK NAZIONALIZATU

"8.     Nazionalizazio-mota horiek bereziki konplexuak dira Espainian bezala enpresa-sektore publikoa ia erabat desegin duten herrialdeetan. Horrek nabarmen ahuldu ditu mota horretako eragiketei ekiteko haien gaitasun operatiboa eta teknikoa. Enpresa-sektore publikoa indartzea ez da soilik enpresak "eskuratzean" edo nazionalizatzean oinarritzen. Beharrezkoa da Europako herrialdeek gerraosteko hamarkadetan garatu zituzten esperientzia, know-how, prozesuak eta ezagutzak berreskuratzea, herrialde horietako askok 80ko hamarkadatik pixkanaka nahita suntsitu baitituzte".