Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna TXINAK INBERTITU EGITEN DU ETA EUROPAK EZ

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

TXINAK INBERTITU EGITEN DU ETA EUROPAK EZ

"10.      Joera hori jarraitua izateak adierazten digu, azken batean, Europako enpresak ez direla beren eginkizun soziala betetzen ari, eginkizun horrek enpresa askearen sistema legitimatu beharko lukeelako eta, hala ere, gure enpresak ez direlako betetzen ari.
11.      Horrek azaltzen du Europako ekonomiaren dinamismorik eza, gehiegizko zorpetze jarraituarekiko duen mendekotasuna, eta, halaber, zergatik gauden gainbehera ekonomikoaren prozesu azkarrean, mundu mailan gero eta marjinazio handiagorantz garamatzana".