Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna NEOLIBERALISMOA ETA INTERES-TASAK


Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

NEOLIBERALISMOA ETA INTERES-TASAK

"6.      Horrela, interes-tasek aldi neoliberalean izan duten bilakaera bat dator enpresa-errentagarritasunaren beherakadarekin. Inbertsioen errentagarritasuna murriztearen ondorioz, era batera edo bestera, interes-tasa errealak ere murriztu behar izan zituzten banku zentralek, inbertsioen kolapsoa eta, horrekin batera, ekonomiaren kolapsoa saihesteko. Arrazoi berberengatik, gerraosteko interes errealeko tasa altuak koherenteak dira aldi horretako enpresa-errentagarritasuneko tasa altuekin, bai ondorengo aldi neoliberalekoak bai aurreko aldi historikoetakoak baino nabarmen handiagoak izan zirenak".