Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ZORRA HAZKUNDEAREN JATORRI


Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ZORRA HAZKUNDEAREN JATORRI


"1.      Dakigunez, aldi (neo)liberaleko 4 hamarkadetako hazkundea "funtsean" zorra etengabe handitzeko prozesu batean oinarrituta egon da.

Biztanleko BPGren urteko batez besteko hazkundea %1,9koa izan zen, baina %1,5 baino ez da lan egindako ordu bakoitzeko produktibitatearen gehikuntza, eta gainerako % 0,4a lan egindako ordu kopuruaren gehikuntzari dagokio.

Era berean, badakigu zor osoa %4 inguruko erritmoan eta BPGaren gaineko urteko portzentajean 2 puntutan handitu dela zorra urte hauetan".