Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna ZERGATIK EGIN DUEN PORROT (NEO)LIBERALISMOAK

Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna

ZERGATIK EGIN DUEN PORROT (NEO)LIBERALISMOAK

"13.      BPGren urteko batez besteko hazkundearen zifra "ofizialetatik" emakumeen gehiegizko lan-esplotazioaren inpaktua (urteko %0,5) eta gain-zorpetzearen inpaktua bereizten baditugu, liberalismoaren porrot ekonomikoa agerikoa da. Ikusiko dugunez, bilakaera horrek azaltzen ditu, hein handi batean, (neo)liberalismoaren politika ekonomikoak, bai aurrekontu publikoen esparruan, bai eta banku- eta diru-politiketan ere".