Europako Garapen Ereduaren Etorkizuna (NEO)LIBERALISMOA, PRODUKTIBITATEA ETA EMAKUMEAREN GAIN-ESPLOTAZIOA


"2.      40 urte hauetan gertatu dena ulertzen hasteko, logikoa dirudi lehenik eta behin biztanleko BPGren gehikuntzaren erreferentziatik abiatzea, gerraostea eta garai (neo)liberala alderatuz:
BIZTANLEKO BPG-REN BILAKAERA
(Igoera erreala)
Mendebaldeko Europa 1945-1980

1945
1980
2016
Biztanleko BPG
5.085 USD
20.199 USD
40.364 USD
urteko batez bestekoa 1945-1980
+4,0%
urteko batez bestekoa 1980-2016
+1,9%
Iturria: OUR WORLD IN DATA