Migraziorako Euskal Ituna NONDIK HASIKO GARA?

Migraziorako Euskal Ituna

NONDIK HASIKO GARA?

“3.          Euskal talde politikoak oker daude. "Migrazio-tabua" apurtzen hasi berri dago Espainian –Euskal Herrian ere bai–, eta itxura guztien arabera, migrazio-fenomenoa zerbait positibo eta elkartasunaren emaitza gisa "saldu" izan duten taldeen aurkako sumindura popularrak espektro politikoaren zati handi bat hutsera eramango du –hemen ere bai–. Euskal nazionalismoak, zehazki, hauteskunde-oinarria era azkarrean galtzeko arrisku handia du euskal herritarrak beldurra galtzen hasten diren unetik aurrera.

Gai honekin, euskal nazionalismoa –elite korporatiboak ezarritako "moden" ageriko hauteskunde-interesari zintzo jarraituta– akats historiko bat egiten ari da agian. Ziur asko, urte gutxiren buruan ikusiko dugu”.