INDIA TURNING TOWARDS CHINA (En) SOBRE LA INICIATIVA PUBLICA (Es) ENPRESARIEN ZEREGINA (Eus)

EnglishSpanishBasque
LEADER NEWSLETTER IN THE BASQUE COUNTRYNEWSLETTER LIDER DEL PAIS VASCO
EUSKAL HERRIKO NEWSLETTER NAGUSIA

Follow us in:
ekaijournal.blogspot.com

To KEEP RECEIVING THE DAILY BULLETIN
email us to ekai@ekaijournal.info  


Siguenos en:
ekaijournal.blogspot.com

Para SEGUIR RECIBIENDO EL BOLETIN DIARIO 
escribenos a ekai@ekaijournal.info. 


Jarrai gaitzazu: ekaijournal.blogspot.com

BULETINA EGUNERO JASOTZEN JARRAITZEKO
ekai@ekaijournal.info helbidera idatziVIDEOVIDEOCCMI/EESC
WORKING PAPER
Economia Vasca
WORKING PAPER
Industria EuropeaWORKING PAPER
Economia Social en el Pais Vasco
Lineas de Expansion EstrategicaJornada
CONFLICTO Y REGULACIÓN EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
7 de Junio
15.30-18.30
Donostia


Inscripción: 
gezki@ehu.eus    ekai@ekaicenter.euAUDIO
EKAI Center en HALA BEDIEKAI Center con la Hermandad Obrera de Acción Católica

WORKING PAPER
Economia Vasca


SINDICATOS Y POLITICA INDUSTRIAL


WORKING PAPER

Informacion y Comunicacion 

WORKING PAPER
Economia Social en el Pais Vasco
Lineas de Expansion Estrategica


EL PAPEL DEL SECTOR PUBLICO AUDIO
EKAI Center en HALA BEDI
EKAI Center en SPUTNIK NEWS
CCMI/EESC
VIDEO


WORKING PAPER
Gizarte Eskubideak eta Garapen EkonomikoaJardunaldia
EZTABAIDA ETA ARAUPENA SOZIETATE KOOPERATIBOETAN
Ekainak 7
15.30-18.30
Donostia


Izena emateko: 
gezki@ehu.eus    ekai@ekaicenter.eu
WORKING PAPER
Gizarte Eskubideak eta Garapen Ekonomikoa

WORKING PAPER
Gizarte Eskubideak eta Garapen Ekonomikoa

More on Geopolitics and international economyOther news and documents

Documentos recientes

Nuestros VIDEOS and DOCUMENTOS


EKAI Journal 
Errukane Aperribai
Garaia Innovation Center 20500 MONDRAGON Spain 
Tel: +34 943250104
ekai@ekaijournal.info 
Older documents