EUSKADI: KRISIAREN ALDEKO 5 URTETAKO POLITIKAK (Eus)