Parke zientifiko eta teknologikoak: Espainiako zientzia eta teknologien sistemarako funtsezko ekarpena


Irakurleak, liburu honetan, urteetan zehar Espainiako parke zientifiko edo teknologikoak kudeatu dituzten adituen esperientzia idatzia aurkituko dute. Ondoren datorren edukian, parke hauek kokatuak dauden lurraldeen behar ezberdinak azaltzen dira eta zehazki, beraien ebaluazio ekonomiko eta sozialaren beharra deskribatzen da. Irakurleak parke baten inguruan sortzen diren arazoetaz gehiago jakiteko aukera izango du, eraikuntza, azpiegitura, zerbitzuak, antolakuntza, marketina, merkaturatzea…-eri dagokionez.