Euskal Herriko Lehiakortasunaren II. Txostena: berrikuntzako fase lehiakorrerantz


Lehiakortasunaren II. txosten hau Orkestrak landu du, lehiakortasunerako euskal institutuak, eta euren helburua egin duten Euskadiko lehiakortasunari buruzko ikerkuntzaren emaitzak aurkeztea da, zehazki, berrikuntzan oinarritutako lehiakortasunaren fase berriari buruzkoa. Txosten honek, Euskadiko lehiakortasunaren hobekuntza posible izan dadin ateratako ondorioak isladatzen ditu.