BRUSELAKO GAILURRA: ZERGATIK ETSI ZUEN MERKELEK (Es)