Berrikuntza lokalaren ahalmena: tipologia bat euskal eskualdeentzat


Artikulu honek hausnarketa bat plazaratzen du berrikuntza-prozesuak aztertzeko lurralde-unitate egokiaren inguruan, eta maila anitzeko hurbilketa bat proposatzen du eta haren garapenean aurrera egiten du Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE). Lan honen asmoa da berrikuntza-sistemen, aglomerazioko ekonomien eta ekintzailetzaren arteko erlazioen eremuko literatura enpiriko urriari ekarpenen bat egitea. Hiru kontzeptu horien inguruan, kluster azterketa bat egiteko 21 adierazle erabili dira, baina aurretik osagai nagusien azterketa egin da, eta emaitza hau izan du: EAEko 20 eskualdeak bost mota berezitan taldekatzen dituen tipologia bat: ekoizpen-egitura dibertsifikatuko metropolieskualdeak; industria-aglomerazio aurreratuak; portaera teknologiko ertaineko industria-aglomerazioak; industria-eskualde txikiak, eta landa-eskualde txikiak.