HAZKUNDERAKO POLITIKA ETA POLITIKA "HEDATZAILEAK" Es)