GERRA KRISIALDIAREN AURKAKO POLITIKA GISA (Espainieraz)